fbpx
+358 40 586 61 64 [email protected]

Tietosuojaseloste

Tämä Arctic Star Levin asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä majoituspalveluidemme tarjoamiseksi asiakkaillemme sekä asiakassuhteiden hankintaan ja ylläpitoon. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin Arctic Star Levin asiakasrekisterissä; mitä, miten ja miksi näitä tietoja kerätään, mihin ja miten niitä käytetään sekä kuinka pitkään kerättyjä tietoja säilytetään.

Miksi henkilötietoja kerätään?

Keräämme ja käsittelemme ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä ylläpitoon. Lisäksi asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin.

Mitä tietoja kerätään?

Asiakasrekisteri koostuu pääasiassa Arctic Star Levin asiakkaiden henkilötiedoista, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, asiakasryhmä, majoitusaika sekä muut varauksen hallintaan sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvät tiedot. Lisäksi rekisteri sisältää laskutukseen liittyviä tietoja, kuten verkkolaskutusosoitteita. Lisäksi majoittuessaan asiakkaan tulee täyttää paperinen matkustajailmoitus, jota säilytetään viranomaisia varten viranomaismääräysten mukaisesti.

Säilytämme asiakkaan tietoja rekisterissä kolme vuotta viimeisimmästä kontaktista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos jokin viranomaistaho on käynnistänyt prosessin, jossa tietoja tarvitaan tai on muuten määrännyt tietoja säilytettäviksi. Lisäksi mikäli asiakas on sallinut tietojensa käytön markkinointitarkoituksissa, hänen tietonsa säilytetään siihen saakka, kun markkinointilupa on voimassa.

Miten tietoja kerätään?

Arctic Star Levi kerää asiakasrekisterin sisältämät tiedot pääasiassa suoraan asiakkailta. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme tietoja, jotka asiakas on antanut meille asioidessa kanssamme tehdessään varausta, pyytäessään tarjousta tai ollessaan muuten yhteydessä Arctic Star Levin myyntipalveluun.

Osa rekisterissä olevista tiedoista on saatu muista lähteistä kuin suoraan asiakkaalta itseltään. Näitä muita lähteitä ovat vaihtoehtoisina varauskanavinamme toimivat Nettimökki sekä Booking.com.

Kyseisten kanavien kautta tulleista varauksista saamme järjestelmäämme vain osan varauksen tehneen asiakkaan henkilötiedoista.

Lisäksi Booking.com:in kautta tehdyissä varauksissa Booking.com välittää asiakkaan palveluun syöttämät luottokorttitiedot Arctic Star Leville. Huolehdimme osaltamme luottokorttitietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelemme niitä erityisellä tarkkuudella. Vaikka lainsäädännön mukaan luottokorttitiedot eivät ole luokiteltavissa varsinaisiksi arkaluonteisiksi tiedoiksi, voi mahdollisesta väärinkäytöstä aiheutua asiakkaille riskejä, minkä vuoksi käsittelemme tietoja erityisellä huolellisuudella.

Nettimökin ja Booking.com:in omat asiakasrekisteriselosteet ovat luettavissa täältä:

https://www.nettix.fi/tietosuojalauseke/

Booking.com: https://www.booking.com/content/privacy.fi.html

Kenellä on pääsy tietoihin?

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakasviestintään, asiakkaiden varausten hallintaan sekä markkinointiin, mikäli asiakas on antanut markkinointiluvan. Tietoja hallinnoidaan sähköisen palveluntarjoajan välityksellä järjestelmässä, jonka jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sekä salasanat. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävään näiden tietojen käsittely olennaisesti kuuluu. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä ulkopuolisilla henkilöillä ole pääsyä tietokantaan, lukuun ottamatta ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa yhteistyössä järjestettyjä palveluita, kuten aktiviteettivarauksia. Kyseisten varausten hallinnointiin liittyen luovutamme yhteistyökumppaneillemme tarvittavia asiakkaan yhteystietoja. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa.

Lain edellyttämissä tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella, mikäli lainvoimainen viranomainen näin vaatii. Lisäksi matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään viranomaisten velvoittamien majoitustilastojen kokoamiseen.

Oikeutesi

Asiakasrekisterissä olevilla asiakkailla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot, vaatia tietojen korjaamista, täydentämistä tai poistamista sekä kieltää tai sallia tietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksissa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti Arctic Star Levin asiakasrekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle Hanne Jatkolalle joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Sirkkajärventie 14, 99130 Sirkka. Tarkastuspyyntö on toimitettava allekirjoitettuna ja liitteenä on oltava kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Arctic Star Levi

Sirkkajärventie 14, 99130 Sirkka

Y-tunnus: 2194946-9

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Päivittäminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja käytäntöjämme parempaan suuntaan, jonka myötä myös tämän selosteen sisältöä voidaan päivittää. Käytännöt voivat muuttua myös lainsäädännöllisten muutosten myötä.

Tämä asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste on tarkistettu viimeksi 9.9.2020.